Info & reservatie - Scholen (C-mine expeditie)

Info & reservatie - Scholen

Als school kan je op deze pagina een reservatie indienen voor het educatief spel in C-mine expeditie. Vul het aanvraagformulier in en je ontvangt snel een antwoord. 

Voor een vlotte behandeling van je aanvraag, graag het formulier nauwkeurig invullen.
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht!
 
Contact gegevens
Adres
Facturatie gegevens
facturatie adres
Activiteit
C-mine bezoekersonthaal maakt een prijsopgave gebaseerd op het maximum aantal. Het exacte aantal geef je schriftelijk door zoals vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.
UurActiviteit
actuele prijzen en algemene voorwaarden .

Prijs

3 euro per leerling per activiteit; de begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang tot de activiteiten.

Prijs cultuureducatieve begeleider: 40 euro per activiteit voor max 25 ll./klas

Algemene voorwaarden

Artikel 1: reservering

Het reserveringsformulier moet minstens 2 weken voor het geplande bezoek in het bezit zijn van C-mine bezoekersonthaal. Mondelinge reservaties worden niet aanvaard. Er worden evenmin opties genomen. Een reservatie is pas definitief in orde, na schriftelijke bevestiging door C-mine bezoekersonthaal.

Artikel 2: prijzen

Prijzen zijn geldig voor activiteiten die doorgaan tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Artikel 3: wijzigingen

Wijzigingen aan een dossier worden enkel schriftelijk aanvaard (i.e. via e-mail, fax en brief). Wijzigingen zijn mogelijk tot en met 7 dagen vóór de dag van het bezoek.

Artikel 4: opgave aantal deelnemers

Het juiste aantal deelnemers moet minstens 3 werkdagen vóór het geplande bezoek schriftelijk worden bevestigd. Bij nalatigheid rekent C-mine bezoekersonthaal het maximum aantal personen, doorgegeven op het reservatieformulier, aan. Wijzigingen in het aantal deelnemers worden enkel schriftelijk aanvaard.

Artikel 5: begeleiders

Een groep van maximaal 25 leerlingen wordt begeleidt door minimaal 2 begeleiders/leerkrachten. De 2 begeleiders krijgen tevens gratis toegang tot de activiteit.
Voorbeeld: groepje van 40 leerlingen: 4 begeleiders/leerkrachten worden verwacht.

Artikel 6: betaling

C-mine bezoekersonthaal maakt voor elke activiteit de nodige reserveringen, wijzigingen en annuleringen. De klant betaalt aan C-mine bezoekersonthaal cash op de dag van het spel of de klant bezorgt via het formulier de facturatieadres + btw-nummer voor facturatie.

Artikel 7: annuleringen

Annuleringen worden enkel schriftelijk aanvaard. Volgende kosten worden aangerekend:
- annuleringen tot 1 week vooraf: administratiekost van 10 euro;
- annulering in de laatste week tot 2 dagen vooraf: kosten externe begeleider;
- annulering vanaf 2 dagen vooraf of een no-show: de volledige som.

Artikel 8: vertragingen

Indien het programma gewijzigd moet worden wegens vertragingen, moet C-mine bezoekersonthaal (T +32 (0)89 65 44 90) hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. C-mine bezoekersonthaal zal na verwittiging de begeleider op de hoogte brengen. Het programma wordt in de mate van het mogelijke aangepast. C-mine bezoekersonthaal kan echter niet garanderen dat in geval van een aanzienlijke vertraging de geplande activiteiten nog kunnen doorgaan. Bij annulering van de activiteiten ingevolge vertraging is de volledige som verschuldigd.

Artikel 9: evaluatie bezoek – klachten

Opmerkingen of klachten moeten schriftelijk doorgegeven worden aan C-mine bezoekersonthaal.