Energiegebouw

Energiegebouw

Het hoofdgebouw van C-mine is wat we vandaag het Energiegebouw noemen. Het zijn de overgebleven machinegebouwen waar je een aantal ruimtes kan onderscheiden die van groot belang waren voor de goede werking van de mijn.

In de kleine compressorenhal vond je indrukwekkende aandrijfmotoren. Deze zorgden ervoor dat de ophaalmachines aan de schachtbokken gevoed werden met voldoende aandrijfkracht .

In de ventilatorengebouwen zorgden 2 bovengrondse ventilatoren voor de nodige zuivere lucht voor de werknemers beneden in de mijn. De continue stroom van verse lucht was er ook op voorzien om ontploffingsgevaar te minimaliseren.

De ondergrondse reserveventilator werd pas ingeschakeld als de andere het liet afweten.

In de grote persluchthal stonden de luchtcompressoren. Beneden in de mijn werden de machines met perslucht aangedreven om het ontploffingsgevaar via elektrische vonken te vermijden.

De elektrische centrale is in de jaren 1970 grotendeels ontmanteld. In de barenzaal zijn de hoogspanningschakelaars en het grote marmeren controlebord bewaard gebleven.