Paardenstallen

Paardenstallen

Er is nogal wat discussie of er al dan niet paarden gebruikt werden in de ondergrond van de mijnen. In Winterslag zijn er nooit paarden ingezet in de ondergrond, maar bovengronds wel.  Later zijn de paardenstallen als garages gebruikt.