Schachtbokken

Schachtbokken

In Winterslag kan je de oudste en jongste schachtbok van het Kempens bekken bewonderen. De schachtbokken waren oorspronkelijk gelijk aan elkaar (40 m hoog). De Luikse firma La Meuse had ze ontworpen.

Grote schachtbok

Een schachtbok zorgt voor de verbinding met de ondergrond. Mensen en materiaal werden onder een schachtbok met een lift naar onder gebracht. Via een vuistdikke, stalen kabel die de verbinding maakte met de ophaalmachine in het ophaalgebouw werden ook de steenkolen naar boven gehaald. In het ophaalgebouw zie je nog de sleuven waar de kabels naar binnen liepen.

Om de stijgende productie aan te kunnen, is in 1963 de oude schachtbok vervangen door een nieuwe van ruim 72 meter hoog. De nieuwe werd over de oude geplaatst. Tegelijk werd met deze schachtbok ook overgeschakeld naar een skipsysteem. In plaats van steenkool met koolwagentjes naar boven te brengen, kon een container tot 13 ton steenkool in één keer boven halen.

Opmerkelijk detail het was 'Atelier de Jambes' die de schachtbok gemonteerd heeft, dezelfde firma die het Atomium heeft gebouwd .

Kleine schachtbok

De kleine schachtbok (1915-1916) is de oudste schachtbok van het Kempense bekken. Mijnwerkers noemden de schachtbokken de ‘belles fleurs’. Over de grote schachtwielen liepen de stalen kabels naar de ophaalmachines. Door terreinverzakkingen is van het voormalige ontvangstgebouw nog slechts een ruïne over.