Terril Winterslag

Terril Winterslag

Een terril is een steenberg, in de volksmond ‘het stort’ genoemd. Terrils bevatten steenafval dat uit het gedolven steenkool is gewassen en op een hoop werd gestort. Na verloop van tijd werden de terrils zo hoog dat ze nu nog het landschap van de mijnstreek tekenen. De steenbergen bevatten nog wat steenkool en daarom is de terril van Winterslag eind jaren 1990 en begin jaren 2000 opnieuw gewassen.

Terrils zijn ideale vindplaatsen voor fossielen uit het Carboon tijdperk. De steengruishopen zijn ook een ideale biotoop voor mos- en korstmosvegetatie. Een terril wordt wel eens een levend laboratorium genoemd. Het industriële afval is een ideale voedingsbodem voor kalkminnende korstmossen en voor unieke pioniersvegetatie.

Terril Winterslag luchtfoto