Terril Winterslag

Terril Winterslag

Een 'terril' is een steenhoop die in de volksmond 'het stort' wordt genoemd. Terrils bevatten steengruis dat uit de gedolven steenkool is gespoeld en op een hoop is gestort. Na verloop van tijd werden de terrils zo hoog dat ze herkenningspunten zijn geworden in het landschap van de voormalige mijnstreek. Deze steenbergen bevatten nog steeds wat steenkool, dus de terril van Winterslag is eind jaren 1990 en begin jaren 2000 opnieuw gewassen.

Terrils zijn ideale plekken om te zoeken naar fossielen uit het carboontijdperk.

Deze grindhopen zijn ook een ideale biotoop voor mossen en korstmossen. Een terril wordt ook wel een levend laboratorium genoemd. Het industriële afval is een ideale voedingsbodem voor kalkminnende korstmossen en voor andere unieke, baanbrekende vegetatie.

Terril Winterslag luchtfoto